Öne Çıkanlar eda taşpınar kimdir soma faciası Tarım dini resimler türksat 4a

Bu haber kez okundu.

MHRS Hastane Randevusu Nasıl Alınır? 182 Alo MHRS Randevu al
MHRS üzerinden hastane randevu alın! MHRS Online Randevu Alma Alo 182 Hastane randevu almak için yapılması gerekenler nelerdir. MHRS kisaltması ile anılan ve açilimi Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan; internet üzerinden randevu alma sistemidir.
 
 
2014 Hastane online Randevu alma MHRS sitemi hepmizin hayatını kolaylaştırıyor. MHRS sistemi havalar soğuyunca daha fazla kullanılmaya başlandı. MHRS hastane randevu sistemi sayesinde artık bu duruma çözüm de getirilmiş oldu. Hastane randevu sistemi sayesinde tedavi göreceğimiz doktoruda seçme şansını bulabiliyoruz.
 
 
NASIL KAYIT YAPILIR?
 
 
Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan Randevu al butonuna tıklayınız.. Ekrana gelecek olan ekranda tc kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek giriş yapınız. Eğer üye değilseniz yeni üye kaydı yaparak ekrana gelecek olan saydan gerekli bilgileri doldurunuz. daha sonra sisteme giriş yaparak nerede oturuyorsanız o şehrin bulunduğu istediğiniz hastaneden ve doktardan randevunuzu alabilirsiniz.

MHRS hastane randevu sistemi ile randevunuzu kolayca online olarak alabilirsiniz, telefon ile randevu alan vatandaşların çok sorduğu mhrs alo 182 hattı ücretli mi sorusu. MHRS adresine giriş için yukarıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. .... Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS). Kullanıcı adı ve parolanızı giriniz. Kullanıcı Adı: Parola: Bu site Sağlık Bakanlığına aittir.

MHRS ile randevu almak için sisteme kayıt olmak şarttır. Vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak randevu alabilirsiniz. T.C.Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Portal. Telefonla kendinize ve yakınlarınıza her aramada toplamda en fazla 4 randevu alabilirsiniz. Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS ile devlet hastanelerinden online randevu alma Vatandaşlar, randevu almak istedikleri MHRS kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak öğrenebilirsiniz.

Hastane Randevu (MHRS) S!stem! Ve Kullanımı
Hastane randevu (MHRS) s!stem!, hastanelerde tar!h ve saat baz alınarak, hastane ve hek!m seç!mler! yapılab!len ve böylece !sted!ğ!n!z saatte randevu alarak muayene ve !şlemler!n!z! gerçekleşt!reb!leceğ!n!z b!r s!stemd!r.
Hastane randevu (MHRS) s!stem!n! kullanab!lmen!z !ç!n hastane randevu (MHRS) s!stem! kaydınızın olması gerekmekted!r. Hastane randevu (MHRS) s!stem!nden yararlanab!lmen!z !ç!n s!steme kaydınızı yapmanız, bunun !ç!n de hastane randevu (MHRS) s!stem!ne T.C. k!ml!k numaranız, adınız, soyadınız, c!ns!yet!n!z, doğum yer!n!z, doğum tar!h!n!z, baba adınız, anne adınız, cep telefonunuz, sab!t telefonunuz, e-posta adres!n!z ve onay !ç!n e-posta adres!n!z, parolanızı ve onay !ç!n tekrar parolanızı b!lg!ler!n!z! g!tmel!s!n!z. Hastane randevu (MHRS) s!stem!ne kayıt olmanız !ç!n b!r de “Kaydet” butonuna tıklamalısınız. Böylece, s!z!n de b!r hastane randevu (MHRS) s!stem!ne kaydınız oluşacaktır.
L!nkler !le hastane randevu (MHRS) s!stem!n! kullanab!lmen!z !ç!n, “Vatandaş G!r!ş Ekranı” na ulaşmalı ve bu ekran yardımıyla s!steme g!r!ş yapmanız gerekmekted!r. T.C. k!ml!k numaranızı ve parolanızı, res!mlerdek! karakterler !le s!steme g!rmel!s!n!z. Tüm b!lg!ler!n!z! g!rd!kten sonra hastane randevu (MHRS) s!stem!ne g!r!ş!n!z! gerçekleşt!reb!l!rs!n!z.

MHRS'den Hastane Randevu İptal! Olur Mu ?
MHRS'den hastane randevu aldınız fakat hastane randevu gününde b!r durum ortaya çıktı ve hastane randevunuzu kaçırma !ht!mal! doğdu ve hastane randevunuzu !ptal etmek !st!yorsunuz. Randevunuzu hastane randevu MHRS s!stem! üzer!nden !ptal edeb!l!rs!n!z. Randevu !ptal! !ç!n MHRS s!stem!ne g!r!ş yaptıktan sonra sayfanın sağ kısmında yer almakta olan “Randevu Geçm!ş!” sekmes!n! tıklayınız. MHRS'de açılan sayfada almış olduğunuz tüm hastane randevuları göreb!l!rs!n!z. MHRS’n!n bu sayfasından !ptal !şlem!n! yapab!l!rs!n!z. MHRS'den !ptal etmek !sted!ğ!n!z randevunun üstüne gel!n!z. Daha sonra MHRS'de hastane randevunun durum kısmında !ptal seçeneğ!n! göreceks!n!z. Seçenek tıklandıktan sonra MHRS'de hastane randevunuzu !ptal etmek !sted!ğ!n!zden em!n m!s!n!z d!ye sekme açılacak bu sekmeye evet cevabı vererek hastane randevu (MHRS) s!stem!nden !ptal !şlem!n! gerçekleşt!rm!ş olacaksınız.
Başkası adına da hastane randevu (MHRS) s!stem!nden randevu alab!l!rs!n!z. Ancak bunu yapab!lmen!z !ç!n randevu almak !sted!ğ!n!z k!ş!n!nde s!steme kayıtlı olması gerekmekted!r. Randevu alacağınız k!ş!n! TC k!ml!k numarası ve hastane randevu (MHRS) s!stem! ş!fres! !le randevu alab!l!rs!n!z. Ancak başkası adında kend! TC k!ml!k numaranız ve ş!fren!z !le hastane randevu alamazsınız.
MHRS ş!fren!z! unuttuysanız yen! ş!fre oluşturab!l!rs!n!z. Bunun !ç!n MHRS s!stem!ne g!r!ş yaptıktan sonra “Parola mı Unuttum” butonunu tıklayınız. Açılan sayfada karşınıza !k! seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler E-Posta ve SMS seçenekler!d!r. Bunlardan MHRS s!stem!ne üye olurken hang!s!n! terc!h ett!ysen!z tekrar onu terc!h ed!n!z. Yan! üye olurken sadece telefon numaranızı yazdıysanız telefon numaranız !le TC k!ml!k numaranızı g!r!p gönder butonunu tıklayınız. Bu !şlemden sonra MHRS s!stem!ne kayıt olurken g!rm!ş olduğunuz cep telefonunuza s!steme üye olurken g!rm!ş olduğunuz ş!fren!z SMS yoluyla gelecekt!r.
Hastane randevu alma !şlem!n!z mob!l c!hazınızdan da yapab!l!rs!n!z. Mob!l !ç!n tasarlanmış MHRS'y! !OS, Andro!d, Blackberry ve W!ndows !şlet!m s!stemler! bulunan mob!l c!hazınıza !nd!r!p hastane randevu alma !şlem!n! gerçekleşt!reb!l!rs!n!z.
Alo 182 Numarasını Tuşlayarak Hastane Randevu Alma İşlem!
Alo 182 hastaneden randevu alma numarasıdır. Hastane randevu s!stem!n! kullanmak !ç!n mob!l ya da sab!t c!hazınızdan 182 numarasını tuşlayınız. Numarayı g!rmeden önce TC k!ml!k kartınızı yanınızda bulundurunuz çünkü sekreter s!zden k!ml!k doğrulaması !steyecekt!r. Yapacağınız konuşmalar güvenl!k açısından kayıt altına alınacaktır. Numarayı tuşladığınız zaman sekreter s!zden TC k!ml!k numaranızı !steyecekt!r. TC k!ml!k numaranız !le !sm!n!z karşılaştırıldıktan sonra !şlem!n!z devam edecekt!r. Sekreter hang! !l ve hastaneden randevu almak !sted!ğ!n!z! söyleyeceks!n!z. Daha sonra sekreter s!ze doktorun hang! gün ve saatte boş olduğunu söyleyecekt!r. Buradan s!ze uygun olan gün ve saat! bel!rterek randevunuzu alab!l!rs!n!z. Sekreter randevunuzun onaylandığını söyled!ğ! zaman artık hastane randevunuz alınmış olacaktır. ALO 182 hattını kullanarak tanıdığınız b!r k!ş! !ç!nde hastane randevuyu onun TC k!ml!k numarası !le !şlem yapıp alab!l!rs!n!z.

ALO 182 hastane randevu alma hattı ücretl! b!r hattır. Randevuyu almak !ç!n 182 numarasınız aradığınız zaman normal b!r sab!t hattı aramış g!b! ücretlend!rme yapılacaktır.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Hastane Randevu (MHRS) S!stem! İle Randevu İptal!
Hastane randevu (MHRS) s!stem! !le randevunuzu almış olmalısınız, ancak b!r süre sonra randevunuzu yanlış aldığınızı ya da unuttuğunuz b!r !ş !le aynı zamana denk geld!ğ!n! hatırladınız. Hastane randevu (MHRS) s!stem! !le randevunuza yarım saat b!le kalmış olsa !ptal edeb!l!rs!n!z.
Hastane randevu (MHRS) s!stem! !le bu randevularınızı, sağ tarafta bulunan 4 butondan, üsttek!n! seçerek randevu geçm!ş!ne ulaşab!l!r, randevunuzu !ptal edeb!l!rs!n!z. Hastane randevu (MHRS) s!stem!nde bulunan randevu geçm!ş! b!lg!s!n!n sonundak! “İptal Et” butonu !le kolayca !ptal !şlem!n!z! gerçekleşt!reb!l!rs!n!z.
Randevuyu !ptal etmek !sted!ğ!n!zden em!n m!s!n!z?” sorusuna “Evet” seçeneğ!n! tıklayarak randevunuzu !ptal edeb!l!rs!n!z.
Hastane Randevu (MHRS) S!stem!-Hesap B!lg!ler!
Hastane randevu (MHRS) s!stem! hesap b!lg!ler! s!zler!n hesabınız !le !lg!l! b!lg!len d!r!lmen!z! sağlayan b!r menü dür. Hastane randevu (MHRS) s!stem! ekranının sağ tarafında bulunan ve üstten !k!nc! sırada olan seçenekt!r. Ş!fre değ!şt!rme, hesap b!lg!ler! düzenleme g!b! !şlemler!n!z! hastane randevu (MHRS) s!stem!nde bulunan bu menü !le gerçekleşt!reb!l!rs!n!z.
Hastane Randevu (MHRS) S!stem!-Randevu Görüntüleme
Hastane randevu (MHRS) s!stem! randevu görüntüleme !ç!n “Randevu Geçm!ş!” menüsüne tıklayınız. Ayrıntılı b!r şek!lde randevularınızı göreb!l!rs!n!z, günler!n!z! randevulara göre planlayab!l!rs!n!z.
Hastane Randevu (MHRS) S!stem!-ALO 182
Hastane randevu (MHRS) s!stem!n! sadece !nternet !le kullanamazsınız. Hastane randevu (MHRS) s!stem!n! telefon !le ALO 182 numarasını kullanarak da randevularınızı planlayab!l!rs!n!z. Hastane randevu (MHRS) s!stem! ücretlend!rmes! de tar!fen!z kapsamında değerlend!r!lerek, faturanıza yansıyacak veya kontör m!ktarınızdan düşecekt!r.
Hastane Randevu (MHRS) S!stem! Ş!fres!n!n Unutulma Durumları
Hastane randevu (MHRS) s!stem!ne g!r!ş yaparken ş!fren!z!n hatalı olduğuna da!r b!lg! mesajı alıyorsanız, hastane randevu (MHRS) s!stem!nde ş!fres!n! yen!letmek !ç!n Vatandaş G!r!ş Ekranında bulunan “Parola Hatırlatma” butonuna tıklayınız. E-Posta ya da cep telefonu SMS b!lg!s! !le hastane randevu (MHRS) s!stem! ş!fres!n! yen!leyeb!l!rs!n!z.
Açılan ekranda terc!h!n!z! bu !k! yoldan b!r! !le gerçekleşt!rd!kten sonra da T.C. k!ml!k b!lg!n!z ve seçt!ğ!n!z yöntem b!lg!n!z! yan! e-posta ya da telefon numarası b!lg!n!z! g!rerek ş!fren!ze kavuşab!l!rs!n!z.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Hastane randevu s!stem! !le vatandaşlara büyük ölçüde kolaylık sağlanmış olundu. Hastane randevu s!stem! !le randevu almak b!ze zamandan tasarruf etmem!z! sağlamaktadır. Ayrıca ücrets!z b!r şek!lde Türk!ye'n!n !sted!ğ!m!z yer!nden d!led!ğ!m!z hastanede ve pol!kl!n!kten randevu ala b!lmektes!n!z. Hastane randevu s!stem! !le hastanelerde daha !y! kaynak planlaması yapılmaktadır. Bu sayede hastaların memnun!yet! artmaktadır. Artık hastane randevu s!stem! !le hastalar uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmayacaktır. Ayrıca hastane randevu s!stem!, hastane randevu merkez!n!n ver!ler! !le sağlık pol!t!kalarının gel!şt!r!lmes!ne yardımcı olmaktadır.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.