Bu haber kez okundu.

FATİH ERYILMAZ KIBRIS’TA GÜNEŞ PANELLERİ

Kıbrıs’ta olması gereken paneller ile ilgili fatih Eryılmaz yatırımları ve açıklamaları: Güneş panelleri basitçe ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirebilen gereçlerdir. Elektrik yani enerji üretimi için herhangi bir fosil yakıt kaynağına ihtiyaç duymamalarından kaynaklı yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alırlar. Fosil yakıt kullanarak enerji üreten güç kaynaklarıyla kıyaslandığında en büyük eksiklikleri devamlı bir şekilde enerji üretememeleri olarak gösterilebilir. Güneş panellerinin ürettikleri enerjinin miktarını ve sürekliliğini ortamdaki veya çevredeki ışık kaynağına bağımlı oluğu için tüketici veya sistem tarafından yapılan enerji kullanımına aktif olarak cevap veremeyeceklerdir. Enerji tüketimine aktif olarak cevap verip ona göre üretim yapamadıkları için sistemler bir batarya veya akümülatör tarafından genellikle desteklenme zorunluluğuna sahiptirler.

 Güneş panelleri diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kıyaslandıklarında ilk yatırım maliyetlerinin nispeten düşük olması ve tüketiciye kullanılacak enerji kadar yatırım yapma seçeneği tanımasından dolayı bireysel ve konut bazında en çok tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri konumundadır. Güneş paneli sitemleri aynı zamanda ürettikleri enerji tipinin evimizde ve iş yerlerinde kullanılan enerji tipinden farklı olması sebebiyle aktif voltaj yükseltici ve akım çevirici sistemlere ihtiyaç duyarlar. Üretilen bu enerji ve doğru akımdan alternatif akıma çevirme işlemi sırasında her sistemde olduğu gibi belli kayıplar oluşmaktadır.

Diğer yenilenebilir enerji sistemleriyle kıyaslandığında bu kayıplar göz ardı edilebilecek konumdadırlar. Özellikle rüzgar santrallerinde bir takım dişli seti kullanım zorunluluğu ve bundan doğan sürtünme ve bakım maliyetleriyle kıyaslandığında kaybedilen enerji genel ve konut bazında az olarak nitelendirilebilecek konumdadır.

Güneş Panellerinin Üretim Süreci

Güneş panelleri yarı iletken teknolojilerinin bir ürünü olup diyot teknolojilerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkmış ürünlerdir. Paneller üzerlerine düşen fotonları yanı ışık zerreciklerini elektron hareketine yani elektrik akımına dönüştüren fotovoltanik aletlerdir. Güneş panelleri genellikle silisyum, cam ve elektrik iletkeni olan metallerin birleşiminden üretilirler. Güneş panelleri üzerlerindeki hücre miktarı ve büyüklüklerine bağlı olarak 0.5 watt tan 280 watta kadar belli enerji üretim kapasitelerinde ve verimliliklerinde üretilirler. Panellerin üretim süreci öncelikle yarı iletken bir madde olan silisyumun çıkarılmasıyla başlar. Çıkarılan silisyum 1500 derecenin üzerindeki fırınlarda eritilip biçim verilir. Belirli bir biçim almış silisyum belirli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçirilir. Silisyum burada saflaştırılma oranına göre yapımda kullanılmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan yüksek verimliliğe ve saflığa sahip olan monokristal silisyum yüksek verimlilik gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere üretilir ve sınıflandırılır. Saflaştırma işlemine az uğramış polikristal silisyum ise ucuz üretim maliyetinden dolayı hesaplı ve verimli enerjiye ihtiyaç duymayan sistemlerde kullanılmak üzere sınıflandırılır. Bu işlemden sonra cinsine göre belirli oranlarda saflaştırılmış olan silisyum eritilip şekil alacağı sonrada dilimleneceği kaplara dökülür. Silisyum soğutulduktan sonra fotovoltanik hücreler olmak için belirli şekillerde ve boyutlarda yüksek hassasiyette dilimlenirler. Dilimlenme işlemi hücrelerin saflıklarına yani monokristal veya polikrisatal olmalarına göre farklılık gösterir. Yüksek verimliliğe sahip olan monokristal hücreler dilimlenirken genellikle köşeleri küt kareler biçiminde dilimlenirler bu dilimle işleminde oluşan köşeleri küt kareler güneş panellerinde alan kullanımı ve üretim sürecinde lehimle birleştireme gibi konularda sıkıntılara sahip olmalarına rağmen yüksek verimlilikleri sayesinde alan kullanımı gibi sorunları ortadan kaldırırlar. Polikristal güneş panelleri ise dilimlenme işleminde dikdörtgen biçiminde olacak şekilde kesilirler bu kesim şekli daha dar alanlara daha fazla güneş hücresi sığdırmak ve lehimlemede kolaylık gibi avantajlara sahiptiler. Fakat polikristal hücrelerin az olan verimliklerinden dolayı alan verimliliği ve güç yoğunluğu neredeyse monokristal hücrelere denk seviyededir. Fotovoltanik hücrelerin güneş panellerinin üretiminin yani dış kasa ve lehim işlemleri yapılır. Tamamlanan güneş paneli yüksek yoğunluktaki bir ışık kaynağının altına geçirilerek voltaj ve watt değerlerinin referans modele olan uygunluğu değerlendirilir. Yapılan son değerlendirmeden sonra güneş panelinin son aşaması olan yansıma engelleyici camı takılır. Takılan cam gövdeyle çabuk kuruyan ve dış koşullardan en az şekilde etkilenen bir yapıştırıcıyla gövdeye yapıştırılır. Cam yapıştırıldıktan sonra güneş panelinin gövdesi sıvı geçirmez hale getirilir. Sıvı geçirgenlik testleri yüksek basınç ve sıcaklık altında yapışkanı zorlayacak seviyelerde yapılır. Bunlara referans vermek gerekirse 50 derece ve 5 atm verilebilir. Testlerden geçen güneş paneli paketlenir ve montaj fabrikasından çıkarılır.

Güneş Panellerinin Kullanım Alanları

Güneş panelleri karada basit bir konuta enerji sağlamaktan uzayda iletişim ve haberleşme uydularına kadar enerjinin ekonomik ve sürdürülebilir olması istenen çoğu alanda kullanılır. Güneş panelleri dünyada ve yörüngede enerji ihtiyacının güvenilir bir sağlayıcısı konumundadır.

 Fatih Eryılmaz Örnek olarak;  güneş panelinin tarım sektöründe kullanımını incelediğimizde sadece bu sektörde bile gündüz yapılan işlerde petrole olan bağımlılığı %60 seviyelerine kadar azalttığını ve üretimim maliyetinin düşürüp karı arttırdığını görebiliriz. Saat başı yaklaşık 4 kw bir enerji üreten bir sistemin maliyetini incelediğimiz zaman şuanda kırsal bölgece elektriğin kw/saat fiyatının 60 kr olduğunu ve 4 kw elektriğin 2,4 Türk lirası olduğunu söyleyebiliriz. 280 watt/saat üreten bir panelin birim fiyatının 764 Türk lirası olması ve 4 kw için bize yaklaşık 14 adet bu panelden gerektiğinin söyler. 14 güneş panelinin fiyatının ise ortalama on bin altı yüz Türk lirası olmasından yapılan yatırımın tarım sektöründe ne kadar zamanda karşılanacağını hesaplayabiliriz. Bu değerler dahilinde bir günde 7 saat verimli güneş olduğu kabul edilirse 4 kw/saat olan sistemden günde 28 kw enerji elde edilebilmektedir. 28 kw/saat elektrik ise 60 kr den 16,8 Türk lirası yapmaktadır. On bin altı yüz Türk lirasını 16.8 e böldüğümüzde ise 631 günde üretim sisteminin kendi yatırım maliyetini kurtardığını söylenebilir. Yani sistem tarım sektöründe kendini 2 yıldan az bir sürede amorti edip kara geçecek duruma geldiğini gözlemleyebiliriz.

 Bu hesap bir konut kullanıcısı içinde aynı şekilde yapılabilmektedir. Fakat hane tüketiminde maliyet farkı yaratan bir nokta üretilen elektrik enerjisinin depolanması gerekliliğidir. Bu depolama gereksinimi hane elektrik tüketiminin sadece gündüz havanın güneşli olup panellerin üretim yaptığı saatler olmayıp günün bütün saatleri olması ve güneş panellerinin gece güneşin olmadığı saatlerde üretim yapmamasıdır.

 Güneş panellerinin dünya yörüngesindeki uydularda kullanılması yaygın aynı zamanda nükleer yakıtlı uydularla kıyaslandığında ekonomik bir yöntemdir. Uydularda kullanılan güneş panelleri dünya yüzeyinde son tüketiciye sunulan panellerle kıyaslandığında %20 civarında daha fazla verimliliğe sahiptirler. Bu verimlik farkı dünya yüzeyindeki sistemlerin %60 civarında olduğunu göz önünde bulundurursak % 80 gibi bir rakamlar çok üst boyuttadır. Uzay ve havacılık teknolojilerinde boyut ve ağırlık önemli olduğundan yüksek verimlilikte panellerin kullanımı önemlidir. Bu verimlilik metrekareye düşen güç yoğunluğunu arttırdığından daha küçük boyutlardaki panellerden daha yüksek miktarda enerji alınabilmesini sağlamaktadır. Güneş panelleri kısaca enerjinin ışık dışında bir kaynağa bağlı olmadığı veya olamadığı çoğu tüketim kaynağında enerji sağlayıcı olarak kullanılırlar.

Yenilenebilir Enerjide Güneş Panelleri

Güneş panelleri yenilenebilir enerji üretiminde rüzgar ve hidroelektrik ile birlikte büyük bir paya sahiptir. Paneller gün ışığını fazla ve yoğun alan bölgelerde elektrik üretiminde kullanılmaktadırlar. Güneş panelleri ayrıca gelişmekte olan ülkelerin nükleer ve katı yakıttan elektrik üreten santrallerinin yerine kurabildikleri ve kurdukları bir alternatif niteliğindedir.

Panellerin enerjide dışa bağımlılığı kurulumlarından sonra azaltmaları ve enerjide bağımsızlığı sağlamaları sanayisi gelişmiş ülkelerin başlıca tercih sebeplerindendir. Güneş panellerinin diğer santrallerle kıyaslanınca nispeten düşük yatırım bedelleri ve enerji üretimi için ışıktan başka bir kaynağa ihtiyaçlarının bulunmaması bunun yanında bakım maliyetlerinin çokça düşük olmasından yenilenebilir enerji türleri arasında en çok tercih edilenlerinden biridir. Panellerin 25 yıl gibi uzun bir ömürlerinin bulunması ve kendilerini yaklaşık 2 yılda amorti etmeleri diğer kaynaklarla kıyaslanınca tercih edilmesini teşvik eder niteliktedir. Paneller diğer kaynaklarla kıyaslandığında bir avantaj daha olarak ruhsat ve belli bir miktara kadar izin olmadan da üretim yapmayı serbest kılmaktadırlar. Bu serbestlik konut ve bireysel ölçekte üretimin önünün açılmasına yardımcı olup teşvik etmektedir.

Güneş panelleri ayrıca kırsal alanlarda elektrik gereksinimi olup elektrik kullanamayan tüketiciler için kurulum ve işletim maliyetleri bakımından biçilmiş kaftan niteliğindedir. Olumsuz bakımdan değerlendirmemiz gerekirse bir eksiklik olarak kurulmaları için çok geniş alanlar gerekmesi ve bu alanların elektrik tüketilen yerlere uzak olmaları gösterilebilir.

Kaynak: http://oncekorfez.com/2020/01/16/kibrisa-fatih-eryilmazdan-5-milyon-dolar-yatirim-plani/

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.